Sonda lambda

Sonda wzięła swoją nazwę od litery lambda (?), której używa się do oznaczania stosunku powietrza do paliwa w mieszance.

Zadaniem sondy jest pomiar zawartości tlenu w spalinach i przesłanie tej informacji do kalkulatora, który na tej podstawie określa ilość benzyny dozowanej do silnika, aby otrzymać mieszankę o optymalnym składzie. Sygnał z sondy lambda trafia  do sterownika silnika, który na tej podstawie reguluje skład mieszanki. Warunkiem poprawnej pracy sondy jest rozgrzanie jej do odpowiedniej temperatury.

Najwyższą wydajność sonda osiąga w temperaturach około 500, 600 (0C) i jest wytrzymała na temperatury nawet 900, 950 (0C).

Sonda w czasie eksploatacji pojazdu nie wymaga żadnej obsługi. Jednak w miarę użytkowania osadzają się na niej różne zanieczyszczenia zakłócające jej pracę.
Sondy są wykorzystywane w silnikach benzynowych od 1979 roku, coraz większa ilość samochodów ma więcej niż jedną Sondę Lambda, umieszczane są one przed i za katalizatorem. Od roku 1992 aby sprostać wymogom prawnym dotyczącym ograniczenia emisji spalin sondy stały się standardowym elementem samochodów.
Niesprawna sonda lambda powoduje przekroczenia dopuszczalnej wartości emisji spalin. Innymi negatywnymi skutkami niesprawności sondy lambda jest znaczny wzrost zużycia paliwa sięgający nawet 50 procent oraz obniżenie mocy silnika.

Typowe objawy uszkodzonej sondy lambda są następujące:

  • zwiększone zużycie paliwa (nawet do 15l/100 km),
  • samoistne osady na rurze wydechowej,
  • czarny dym wydzielający się z rury wydechowej,
  • nierównomierna praca silnika, zwiększona ilość CO i HC w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin.

Po zauważeniu któregoś z tych objawów należy niezwłocznie poddać silnik diagnostyce w autoryzowanej stacji obsługi. Dłuższa praca silnika z uszkodzoną sondą, oprócz większego zużycia paliwa, może doprowadzić do zniszczenia katalizatora.

Na zużycie sondy lambdy wpływ ma środowisko, w jakim pracuje. Poddawana jest ona stałemu obciążeniu termicznemu, chemicznemu i mechanicznemu, dlatego starsze sondy mogą zawyżać wartości emisji spalin. W normalnych warunkach sonda działa prawidłowo ok. 50-80 tys. km, sondy podgrzewane osiągają żywotność nawet 160 tys. km. Elementem, który doprowadza do szybszego zużycia sondy lambdy lub jej trwałego uszkodzenia, jest niskooktanowe, zanieczyszczone lub zawierające ołów paliwo.

Profesjonalna piłka nożna łódź dla każdego.

Nowoczesne pompy ciepła kozienice do ogrzania twojego domu.

Najlepsze tłumiki pruszków do twojego samochodu.

Skuteczne pozycjonowanie stron toruń dla Twojej firmy.

Certyfikowane patchcordy dla przemysłu.